Krasnoludowie Krasnoludowie zostali stworzeni przez Aulego, bez wiedzy i pozwolenia Iluwatara. Mimo to pozwolił on ich stwórcy zachować ich przy życiu, by mogły dołączyć do innych plemion, choć musiały w ukryciu oczekiwać na nadejście ludzi. Krasnoludowie byli wprawnymi rzemieślnikami, kochali się w sztuce kształtowania kamieni i drążenia pięknych, podziemnych tuneli. To wnętrza pięknie rzeźbionych jaskiń […]