Krasnoludowie

Krasnoludowie

Krasnoludowie

Krasnoludowie zostali stworzeni przez Aulego, bez wiedzy i pozwolenia Iluwatara. Mimo to pozwolił on ich stwórcy zachować ich przy życiu, by mogły dołączyć do innych plemion, choć musiały wymierzenie wentylacji w ukryciu oczekiwać na nadejście ludzi. Krasnoludowie byli wprawnymi rzemieślnikami, kochali się w sztuce kształtowania kamieni i drążenia pięknych, podziemnych tuneli. To wnętrza pięknie rzeźbionych jaskiń i kamiennych pałaców były ich ulubionymi siedzibami. taśmy aluminiowe Odznaczali się niewielkim wzrostem, byli jednak krzepcy i silni, kochali złoto i klejnoty. Zwykli nosić długie brody. Ich obyczaje przedstawione zostały barwnie w „Hobbicie” gdyż to właśnie z tym plemieniem Bilbo wyrusza na poszukiwanie strzeżonego przez smoka skarbu.

Również we „Władcy pierścieni” przedstawiciel krasnoludzkiego plemienia odgrywa niebagatelną rolę- Gimli, syn Gloina, zostaje członkiem Drużyny Pierścienia, a podczas wyprawy niejednokrotnie dowodzi swego oddania i męstwa.

- autor artykułu