Morgoth Morgoth pierwotnie nazywany był Melkorem. Jego skłonności do zła ujawniły się jeszcze przed stworzeniem Ardy, gdy Iluvatar przedstawiał Valarom wizję świata, który pragnął zbudować. Kierując się żądzą władzy i zazdrością niszczył przygotowywaną przez Valarów Eię, która miała być gotowa na przyjście Elfów. Nienawidził pierworodnych dzieci Iluvatara całym sercem. Usiłował zniechęcić ich do podróży w […]